Arkitekttävling för kvarteret Amatören

I Övre Vasastaden vill Botrygg fortsätta omvandlingen från industriområde till stad. I avvaktan på att kommunen ska påbörja detaljplanearbetet i nästa etapp, som ligger i Industrigatans förlängning upp mot Bergsrondellen, har Botrygg låtit göra ett parallellt arkitektuppdrag för kvarteret Amatören.
– Botrygg har som vision att förvandla kvarteret till ett levande stadskvarter med bostäder, kontor, handel med mera. Med tanke på efterfrågan och intresset för Övre Vasastaden har det känts angeläget för oss att fortsätta omvandlingen av området skyndsamt, berättar Torbjörn Nilsbäcken på Botrygg.

Botrygg har gett fem arkitektkontor i uppdrag att ta fram idéer till utformning och gestaltning av bebyggelsen i kvarteret. Förslagen kommer sedan att användas i dialog med kommunen om den slutgiltiga utformningen av kvarteret.
– Genom att påbörja processen redan nu kan vi stå väl förberedda när kommunen beslutar att påbörja detaljplanen istället för att då behöva lägga tid på utredningar, fortsätter Nilsbäcken.

De olika arkitektkontoren, varav fyra är från Sverige och en från Danmark, fick uppdraget i januari. Botrygg har anlitat en professionell jury som hjälper dem med bedömningarna av förslagen. Under mars månad var det avstämning med arkitekterna för att de skulle få input och feedback. Den andra juni hade de slutredovisning.
– Förslagen vi har fått in är väldigt varierande, allt från att dela in tomten i tre stycken innerstadskvarter till ett storgårdskvarter. I något av förslagen hade husen sju till åtta våningar och i ett annat var det ett torn på 20-21 våningar.

I augusti/september ska den slutliga juryutvärderingen av förslagen göras för att sedan staka ut riktningen för projektet. Botryggs ambition är att underlaget som arbetas fram ska ge input till kommunen för fortsatt detaljplanearbete för att så småningom börja bygga kvarteret Amatören.
– Vi kommer sannolikt inte gå vidare med något av förslagen i sin helhet utan välja att använda de bästa delarna i flera av förslagen för att få en så bra kvarter som möjligt, säger Torbjörn.

I toppen av artikeln kan du bläddra bland bilder från bidragen.

Medverkande kontor:

Vandkunsten

Brunnberg & Forshed

M5 & Kub

Tovatt

Semrén & Månsson

Läs även

Relaterade Artiklar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *